PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO)

Agendový identifikátor fyzické osoby vzniklý na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, kdy § 9 odst. 1) definuje: „Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.“