PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktualizovaný manuál pro obce k využívání údajů z ROB a AISEO

Na základě poznatků z praxe doplnil odbor správních činností ministerstva vnitra manuál pro obce, který stručně popisuje postup při využívání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel a nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. změnových sestav obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.

V případě, že bylo obcí vybráno určité časové období, ne vždy se zobrazily osoby, u kterých došlo ve vybraném období k matriční události.

Subjekty,  které provádějí zápisy údajů do AISEO,  jsou ze zákona povinny provést zápis nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví. Tato povinnost se vztahuje i na zápis matričních úřadů (např. nově narozených osob).  

Manuál je proto doplněn o doporučení, aby obce požadovaný den zpracování sestavy určily tak, aby v sobě zahrnoval i výše uvedenou lhůtu 3 pracovních dnů pro zápis údajů do AISEO. Je tedy třeba například k danému měsíci připočíst ještě 3 pracovní dny, v nichž je možné předpokládat, že by oprávněné subjekty ještě mohly provést další zápisy, které mohou ovlivnit výčet údajů za požadovaný měsíc.

Manuál pro obce - verze 1.04.pdf Manuál pro obce - verze 1.04.pdf (2,64 MB 07.01.2016 13:17)