PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Činnostní role

Činnost s vydefinovanou rolí (oprávněním). Činnostní role pro jednotlivé agendy definuje příslušný ústřední správní úřad při registraci agendy. Pro orgány veřejné moci je výčet činnostních rolí podstatný při procesu oznamování působnosti, kdy není možné tento údaj měnit, pouze doplnit ke každé definované činnostní roli odpovídající rozsah působnosti (rozsah působnosti je definován počtem zaměstnanců vykonávajících působnost v agendě).