PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Členové Evropské komise se přijeli podívat na základní registry

Základní registry jako jeden z úspěšných projektů modernizace veřejné správy zaujaly členy Evropské komise. Dnes, v pátek 17. května 2013, proto během své návštěvy Česka navštívila Správu základních registrů delegace šéfa Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Waltera Deffaa.

Delegace pod vedením Waltera Deffaa vyjádřila přání dozvědět se více o projektech, které jako celek zjednodušily komunikaci občanů s úřady. Vysoce postaveného evropského úředníka oslovily registry mj. i proto, že jde o pozitivní příklad projektu spolufinancovaného z prostředků Integrovaného operačního programu.

Přímo v sídle Správy základních registrů navštívila delegace unikátní datové centrum Státní tiskárny cenin, kde jsou za přísných bezpečnostních podmínek zálohována referenční data. Poté se Walter Deffaa se svými kolegy zúčastnil prezentace Ministerstva vnitra a Správy základních registrů o struktuře a benefitech základních registrů. Kromě toho se delegace seznámila i s širším kontextem českého eGovernmentu včetně projektů Czech POINTu či datových schránek.

„Jde o velmi zajímavý projekt i velmi zajímavou myšlenku,“ uvedl Deffaa. Zaujala ho především vysoká míra zabezpečení systému, kdy se k údajům dostane pouze úředník, který na ně má pracovní oprávnění, i skutečnost, že občanovi stačí nahlásit změnu údajů pouze na jednom úřadě a ostatní poté mezi sebou data sdílejí.

Co jsou základní registry

Základní registry jsou bezpečnou databází, která sjednotila dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. V ostrém provozu fungují od července minulého roku.

Projekt také ocenila Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO, která v únoru 2013 vyhlásila základní registry veřejné správy nejlepším IT projektem roku 2012. Hodnotící komise tehdy ocenila nejen přínos projektu pro informační a telekomunikační technologie, ale také skutečnost, že tento IT projekt znamená významný přínos pro běžné občany. K základním registrům, které za necelý rok fungování zvládly realizovat 125 milionů transakcí, jsou aktuálně připojeny prakticky všechny zásadní úřady a téměř 2000 jednotlivých informačních systémů.

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

Fotogalerie:

Z__stupci___esk___strany_pod_veden__m_n__m__stka_ministra_vnitra_Petra_Solsk__ho.JPG

Walter_Deffaa___Gener__ln_____editel_pro_region__ln___politiku_Evropsk___komise_III..JPG

Walter_Deffaa___Gener__ln_____editel_pro_region__ln___politiku_Evropsk___komise_II..JPG

Walter_Deffaa___Gener__ln_____editel_pro_region__ln___politiku_Evropsk___komise_I..JPG

Petr_Tiller__architekt_eGovernmentu_II..JPG

Petr_Tiller__architekt_eGovernmentu_I..JPG

Martin_Havl____ek__vedouc___odboru_ICT__SZR.JPG

Delegace_Evropsk___komise.JPG