PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doplnění k žádosti o certifikát pro produkční prostředí

Podáváte-li žádost o nový certifikát do produkčního (ostrého) prostředí, může v některých případech dojít k situaci, že se při zaškrtnutí pole „Žádost o certifikaci AIS pro přístup do základních registrů“ nezobrazí příslušný Agendový informační systém (AIS).

V takovém případě zaškrtněte ve formuláři (část 2.1 - Výběr činnosti k provedení) položku "Spravovat AIS evidovaný v základních registrech" a poté vyberte AIS, ke kterému chcete vydat nový certifikát. Do příslušného pole nahrajte žádost o certifikát (veřejný klíč). Je-li to možné, připojte k této datové zprávě soubor pdf s vysvětlením, že se jedná o vydání nového certifikátu.