PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informační systém základních registrů (ISZR)

Definice dle ZZR: § 2 písm. f) „Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními registry a agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle zákona o základních registrech.“