PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kraje

Informativní semináře na krajských úřadech

Správa základních registrů od začátku března do konce měsíce června 2013 uskutečnila informativní semináře v jednotlivých krajích České republiky. Zástupci Správy základních registrů se přímo v místech krajských úřadů setkávali se zástupci všech čtrnácti krajů po celé České republice. Primárním účelem těchto jednání bylo zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zvýšení informovanosti o základních registrech, současné situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Prvořadým cílem bylo poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji, popřípadě vyjasnit problémy přístupu krajů k referenčním datům základních registrů.

Semináře úspěšně proběhly ve všech krajích České republiky v následujícím pořadí - Středočeském, Ústeckém, Hlavním městě Praze, Libereckém, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Kraji Vysočina, Pardubickém, Plzeňském, Olomouckém, Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském.

Semináře byly zaměřeny na následující oblasti: připojování OVM/AIS k základním registrům v celorepublikovém přehledu a mezikrajském srovnání, stav připojení konkrétního kraje – problematika certifikátů (testovací a ostré prostředí); přehled agend, v nichž má kraj působnost a ty které ve skutečnosti využívají; přehled uskutečněných transakcí; informace ke službám (včetně vysvětlení principu kompozitních služeb pro ISEO a CIS); přehled nejčastěji řešených problémů se službou ServiceDesku; zvýraznění technické podpory HelpDesku; provozní informace, problémy, řešení. Jednání se kromě zástupců krajů účastnili i vybraní zástupci měst a obcí.

Na každém krajském úřadě, kde byl uspořádán seminář, byla ponechána vytištěná příručka obsahující informace Správy základních registrů o provozu základních registrů, informace o připojování AIS k základním registrům jak v testovacím, tak i v produkčním prostředí, informace o agendách, informace o počtu provedených transakcí, informace o provozu produkčního prostředí a uživatelské podpoře. Zároveň k příručce se přikládala prezentace v elektronické podobě obsahující výše uvedené informace.

Správa základních registrů se setkala s pozitivním ohlasem ze strany jednotlivých krajů. Při zjišťování zpětné vazby ohledně programu semináře (zda vyhovovala forma a obsah prezentace; jestli v prezentaci něco chybělo; zda poskytnutí časové dotace na otázky a odpovědi dostačovalo; zda byla zpracovaná příručka užitečná; zda bylo celkové pojetí jednání vyhovující; zda existují nějaké návrhy na změny či úpravy v oblasti koncipování obsahové stránky prezentace, atd.) bylo zjištěno, že z celkového hlediska byly semináře pro kraje (případně zástupce měst a obcí) přínosné a do budoucna bude Správa základních registrů úzce v oblasti problematiky základních registrů se samosprávou spolupracovat.

OTÁZKY A ODPOVĚDI Z USKUTEČNĚNÝCH SEMINÁŘŮ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH NAJDETE ZDE: Otázky a odpovědi ze seminářů SZR na KÚ Otázky a odpovědi ze seminářů SZR na KÚ (388,50 KB)


Přístup k ZR přes Czech POINT

Přístup k referenčním údajům v základních registrech je obecně možný 3 cestami. Jednou z těchto cest je využití funkcionality systému CzechPOINT@office. Množí se dotazy týkající se toho, jaké kroky mají úřady učinit k tomu, pokud CzechPOINT@office nemají, si jej zřídily, a pokud jej mají, aby se připravily na tyto nové funkce. Ministerstvo vnitra připravilo dva velice stručné a jednoduché návody. Veškeré informace lze získat na webových stránkách www.czechpoint.cz.

CzP_sprava_lokalnich_administratoru.pdf CzP správa lokálních administrátorů
CzP_certifikaty CzP certifikáty 


Referenční údaje v základních registrech ze 111-2009.pdf, soubor typu pdf, (131,93 kB)


Nejčastěji kladené otázky k ROS si můžete i s odpověďmi stáhnout zde zde (133,50 KB)


Matice rolí a oprávnění

Nepřehlédněte důležité informace o přípravě dočasného řešení přístupu k údajům v ZR v situaci neúplného naplnění Matice rolí a oprávnění.


Registr osob připravil Instruktážní materiál ROS pro Krajské úřady.

Instruktážní materiál ROS pro Krajské úřady Instruktážní materiál ROS pro Krajské úřady (104,00 KB)

V rámci přípravy Registru práv a povinností vzniká ústředním orgánům povinnost ohlásit na Ministerstvo vnitra svoje agendy. Následně se potom budou jednotlivé OVM hlásit k působnosti v agendách.

  1. Ústřední orgány nahlásí všechny svoje agendy do 31.8.2011 pokud agenda mění data v základních registrech, do 31.10.2011 pokud agenda čte data ze základních registrů.
  2. Ministerstvo vnitra do října provede registraci všech agend.
  3. V následném kroku se v listopadu 2011 budou OVM přihlašovat k působnosti v agendě.
Podrobný popis a vysvětlení najdete v přiložené prezentaci správce RPP.

registrace agend RPP registrace agend RPP (1,39 MB)


Metodická pomoc k zákonu č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvisloti s přijetím zákona o základních registrech (informace k činnosti od 1.7.2010).

Schéma připojení matrik, ohlašoven (obcí I a II), obcí III, soudů a krajských úřadů k Evidenci obyvatel.

Informace a manuál k činnosti krajských úřadů od 1.7.2010 vztahují se k Evidenci obyvatel.