PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obce

K jakým referenčním údajům mají obce přístup aneb základní registry při vítání občánků nepomohou

Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR tímto reaguje na dotaz, který obdržela od Svazu měst a obcí. Dotaz se týkal potřeby měst a obcí využívat osobní údaje o svých obyvatelích. V současné době totiž města a obce nemají v samostatné působnosti v určitých případech za účelem konkrétních specifických činností přístup k těmto osobním údajům. Jde např. o oblast vítání občánků, slavení životních výročí, atd. V těchto záležitostech města a obce narážejí na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který jim tento přístup nedovoluje.

Vyjádření k dotazu:

Města a obce využívají referenční data ze základních registrů prostřednictvím svých agendových informačních systémů, které mají dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zaregistrovány v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy. Obce, které do současné doby nejsou schopny využívat referenční data výše uvedeným způsobem, mohou využít přístup k údajům v základních registrech prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office nebo formou tzv. „změnových sestav“.

Manuál pro obce - verze 1.05.pdf Manuál pro obce - verze 1.05.pdf (2,62 MB 16.02.2016 14:45) k využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel.

Jestliže obce jakékoli údaje, které potřebují k výkonu své působnosti, nemohou ze základních registrů čerpat žádným z výše uvedených způsobů, doporučujeme obrátit se s konkrétními podněty na věcně příslušné odbory Ministerstva vnitra ČR. Pokud chtějí obce používat osobní údaje obyvatel i třeba k oslavě jejich životních výročí, vítání občánků apod., tak stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů je neměnné a to takové, že k tomuto účelu tyto údaje poskytnout nelze.