PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odstraňování nekonzistencí v ROS – úprava editačních a čtecích služeb ROS

V souvislosti s odstraňováním nekonzistencí v ROS bude dne 1.12. 2014 nasazena do produkčního prostředí úprava služeb G27 / G02 v implementaci čtecích služeb ROS E20, E21, E22, E29.

V případě neúspěšného překladu ORG, kdy interní služba ORG končí stavem VAROVANI / AIFO NEEXISTUJE bude na výstupu uvedena MapaAifo, ve které nebudou uvedena globální AIFO pro neexistující osoby:

      <MapaAifo lokalniAifoOd="2">

        <PrevodAifo xmlns="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1">

          <LokalniAifo>1</LokalniAifo>

        </PrevodAifo>

      </MapaAifo>

Tato změna si nebude vyžadovat žádné úpravy na straně čtenářů nebo editorů ROS.

Současně s tím bude nasazena na produkční prostředí úprava služby E19 – rosZmenOsobu, která umožní agendě editora právnických osob poslat do ROS seznam všech aktuálně evidovaných statutárních zástupců. V případě zjištění alespoň 1 neshody mezi zaslaným seznamem statutárních zástupců a uloženými daty v ROS, pak bude proveden výmaz všech statutárních zástupců vedených v ROS k osobě a zápis všech statutárních zástupců.

Do vstupních parametrů služby bude doplněn nepovinný parametr „obnovaStatutaru“. Přidání nepovinného vstupního parametru je kompatibilní změnou služby.

1. Pokud agenda zadá obnovaStatutaru=TRUE:

Při zpracování služby v ROS se zkontroluje, že dalšími vstupními parametry je pouze seznam statutárních zástupců pro vložení, jinak je zpracování služby odmítnuto pro chybu v datech.

Pokud je nalezena alespoň 1 neshoda mezi seznamem zaslaných statutátů a seznamem uložených statutárů k osobě, bude proveden výmaz všech evidovaných statutárů a zápis všech poslaných statutárů.

Pokud není nalezena žádná neshoda mezi seznamem zaslaných statutátů a seznamem uložených statutárů k osobě, pak ROS vrátí VAROVANI NEIDENTIFIKOVANA_ZADNA_ZMENA (pokud byla identifikována i jiná chyba ve službě, pak má před tímto hlášením přednost).

2. Pokud agenda nezadá vstupní parametr obnovaStatutaru, nebo zadá obnovaStatutaru=FALSE:

Současné chování služby se nezmění.

Agenda neobdrží informaci, které údaje byly smazány. V případě zpracování služby bude tato zaevidovaná do seznamu změn.

Český statistický úřad