PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Příručka pro kraje a obce - JAK NA ZÁKLADNÍ REGISTRY?

Účelem brožury je poskytnout informace užitečné pro úředníky a zástupce krajů, měst, obcí i dalších organizací, kterých se dotkne účinnost zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen ZZR). Dokument shrnuje smysl a účel základních registrů, legislativní rámec řešené problematiky i konkrétní dopady zákona č. 111/2009 Sb. do vnitřního chodu organizace veřejné správy s tím, že dopady ZZR jdou napříč organizací a dotknou se práce jak metodiků úřadů, právníků, informatiků, tak i vedení úřadu.

Celou brožuru si můžete stáhnout ZDE v plnostránkové verzi  nebo  ZDE ve dvoustránkové verzi .

Cílovými skupinami jsou úředníci a zástupci:
• krajů
• statutárních měst a městských obvodů územně členěných statutárních měst
• obcí s rozšířenou působností
• obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí základního typu
• organizací zřizovaných krajem nebo obcí

Nejzásadnější dopady zákona se týkají:
• procesní oblasti a postupu práce zaměstnanců úřadu při výkonu činností veřejné správy. Ta se týká nejen nově vzniklých povinností, které je potřeba uvnitř úřadu organizačně zajistit (editace referenčních údajů, ověřování správnosti údajů v případě jejich zpochybnění, ohlašování působnosti, apod.), ale také pracovního postupu v průběhu vydávání úředního rozhodnutí.
• technologické oblasti a způsobu využívání agendových informačních systémů, které předpokládají komunikaci se základními registry.

Smysl a účel základních registrů
Počátkem roku 2007 schválila vláda ČR základní cíle strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Smart Administration) pro období 2007 – 2015. Jedním z těchto cílů je vytvoření centrálních registrů veřejné správy, jejichž pomocí bude možné sdílet data v rámci veřejné správy.
Smyslem a účelem základních registrů tedy je:
• poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných objektech a subjektech,
• propagovat změny v těchto údajích provedené oprávněnými editory do celé veřejné správy (VS),
• umožnit bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších informačních systémů ve VS,
• zavést kontrolu subjektů údajů nad údaji o nich vedených,
• zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost,
• vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjednocení procesů veřejné správy.