PDF Export Vytisknout Poslat emailem

eIDAS do roka a do dne

Seminář s tímto prorockým názvem, na kterém byl jedním z hlavních přednášejících ředitel Správy základních registrů Michal Pešek, proběhl pod záštitou místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška 10. listopadu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Cílem  semináře bylo přiblížit aktuální stav příprav a výhled na nejbližší roky v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES“ známého pod zkratkou eIDAS, které začne vstupovat v účinnost od července 2016.

Pro využívání řady elektronických služeb bude nutné, aby se uživatel jednoznačně identifikoval pomocí garantované národní elektronické identity. Od 18. 9. 2018 budou navíc muset poskytovatelé elektronických služeb státu rozpoznávat a uznávat elektronickou identitu občanů těch členských států EU, které nahlásily ostatním státům své identitní systémy a prostředky v souladu s nařízením eIDAS.

Proto musíme vytvořit systém pro naší identifikaci a autentizaci vzdáleným přístupem, díky kterému budeme na dálku schopni dokázat, že my jsme opravdu my a že důkazy, které toto naše tvrzení dokazují, jsou pravé a jejich pravost je ověřitelná. 

Vytvořením a následnou správou národní identitní autority je pověřena Správa základních registrů. Ředitel SZR Michal Pešek pak ve svém vystoupení popsal základní principy, na kterých bude elektronická identita občanů ČR postavena: „Vytvoření národní identitní autority bude součástí připravovaného projektu MORIS, jehož realizaci schválila vláda ČR. Díky jednomu z připravovaných modulů projektu MORIS bude možné autentizační certifikát uložený na čipu elektronického občanského průkazu jednoznačně propojit s údaji v registru obyvatel a uživatele tak pro poskytovatele elektronické služby autentizovat a jeho identitu garantovat.“ 

Jako projev vůle uživatele učinit konkrétní podání pak bude sloužit elektronický podpis uživatele doplněný časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát s kvalifikovaným elektronickým podpisem bude uložen na čipu elektronického občanského průkazu, který by měl být nově pro všechny zdarma. To vše při maximálním zajištění všech bezpečnostních standardů.

Správa základních registrů spolu s ministerstvem vnitra si uvědomují zásadní dopad nařízení eIDAS do fungování celé veřejné správy v ČR. Proto aktivně informuje všechny subjekty, kterých se chystané změny dotknou. Úřady státní správy a municipality pak musí včas upravit své informační systémy tak aby byly připraveny na příjem elektronických dokumentů a následně na to, aby jejich portálové služby byly schopné bezpečně identifikovat a autentizovat své uživatele. Rozsáhle využití systému elektronické identifikace se předpokládá i pro komerční služby.