PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - duben 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

Údaje v základních registrech jsou dokonale zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes informační systém základních registrů (ISZR).

Provoz systému základních registrů v dubnu 2016 probíhal bez výpadků, byla zajištěna dostupnost všech služeb na požadované úrovni. Dne 16. 4. 2016 došlo v rámci schválené odstávky typu „B“ k výpadku převodníku ORG. Z důvodu následného přepnutí na manuální stav byly odezvy základních registrů po dobu několika minut zpomaleny.

V ČR v současnosti existuje 7 387 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro výkon své působnosti nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V dubnu 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 178 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 832 připojených agendových informačních systémů provedly 38 288 920 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 507 měst (z celkového počtu 575), 130 městysů (z 210), 2 264 obcí (z 5 439). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Výpisy ze základních registrů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, , držitelé datových schránek je mohou získat zdarma v elektronické podobě díky formulářům na Portálu veřejné správy.

Počet transakcí přijatých prostřednictvím

v dubnu 2016

připojených AIS

38 288 920

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

9 017

z toho prostřednictvím CzechPOINT@office pro OVM

17 330

z toho na kontaktních místechCzechPOINT pro veřejnost

818

z toho prostřednictvím CzechPOINT@home pro veřejnost

291Nejvíce dotazů bylo v dubnu 2016 směřováno do registru obyvatel (77,11 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (16,97 %), registru osob (4,45 %) a registru práv a povinností (1,47 %).

Informační systém ORG v dubnu 2016 provedl 47,247 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel (s přiděleným základním identifikátorem fyzické osoby ZIFO) s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Agendové informační systémy (AIS), které v dubnu 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

SDPF – státní dozor nad penzijními fondy

3 962 491

Ministerstvo financí

Agendový informační systém Policie ČR

3 931 538

Ministerstvo vnitra

KSP – kontrola státní podpory stavebního spoření

3 562 691

Ministerstvo financí

Informační systém evidence občanských průkazů

1 249 061

Ministerstvo vnitra

Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)

594 160

Ministerstvo spravedlnosti

Czech POINT – systém kontaktních míst veřejné správy

409 648

Ministerstvo vnitra

Centrální registr řidičů (CRŘ)

385 013

Ministerstvo dopravy

 

Ministerstva s největším počtem transakcí v dubnu 2016

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo financí

7 526 465

Ministerstvo vnitra

6 947 704

Ministerstvo dopravy

996 821

Ministerstvo spravedlnosti

856 318Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v dubnu 2016

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Hlavní město Praha

316 939

Město Otrokovice

250 163

Statutární město Kladno

210 394

Město Žďár nad Sázavou

153 962

Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V dubnu 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

 1. reklamace údajů v základních registrech (ZR)
 2. využívání údajů z registru obyvatel (ROB) a agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) – tzv. změnové sestavy
 3. oznámení působnosti orgánů veřejné moci (OVM) v agendě
 4. registrace a správa AIS v ZR
 5. žádost o přístup k AISEO
 6. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
 7. dotazy na Výpisy údajů z ROB a registru osob (ROS)
 8. dotazy na Záznamy o využívání údajů v ROB a ROS
 9. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS
 10. dotazy na proces připojování AIS k agendovému informačnímu systému cizinců (AISC)