PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - srpen 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.

Údaje v základních registrech jsou důkladně zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a řídí registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes vnější rozhraní informačního systému základních registrů (ISZR).

Dne 2. srpna 2016 v době od 9:07 do 11:05 došlo k výpadku Formulářového agendového informačního systému (FAIS) z důvodu technické poruchy datového úložiště v datovém centru 2.

V České republice v současnosti existuje 7 392 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro svojí potřebu nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje ze základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V srpnu 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 266 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 950 připojených agendových informačních systémů provedly 29 973 549 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 509 měst (z celkového počtu 575), 132 městysů (z 210), 2 337 obcí (z 5 442). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je možné získat řadu výpisů ze základních registrů. Jde např. o výpisy veřejných údajů z registru osob,  každý zde může také zjistit, jaké informace jsou o něm vedeny v registru obyvatel a případně získat i informace o tom kdo, kdy a proč jeho údaje zjišťoval. Držitelé datových schránek mohou všechny tyto výpisy získat zdarma v elektronické podobě do své datové schránky díky formulářům na Portálu veřejné správy.

Počet transakcí přijatých prostřednictvím

v srpnu 2016

připojených AIS

29 973 549

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

9 383

z toho prostřednictvím CzechPOINT@office pro OVM

17 525

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

559

z toho prostřednictvím CzechPOINT@home pro veřejnost

199Nejvíce dotazů bylo v srpnu 2016 směřováno do registru obyvatel (71,63 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (23,56 %), registru osob (3,48 %) a registru práv a povinností (1,33 %).

Informační systém ORG v srpnu 2016 provedl 32 137 070 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Agendové informační systémy (AIS), které v srpnu 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

Automatizovaný daňový informační systém

4 539 111

Generální finanční ředitelství

Agendový informační systém Policie ČR

3 055 131

Ministerstvo vnitra

Informační systém evidence občanských průkazů

1 473 586

Ministerstvo vnitra

IS Munis

811 218

Obec Andělská Hora

is-USYS.net

704 248

Český Rozhlas

Informační systém Rejstříku trestů

621 515

Ministerstvo spravedlnosti

Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

614 278

Česká správa sociálního zabezpečeníMinisterstva s největším počtem transakcí v srpnu 2016

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

6 295 401

Ministerstvo spravedlnosti

862 640

Ministerstvo dopravy

808 059

Ministerstvo zemědělství

365 988Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v srpnu 2016

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Strakonice

196 307

Ostrava

104 719

Ústí nad Orlicí

76 368

Vlašim

73 090Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V srpnu 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

 1. reklamace údajů v ZR
 2. oznámení působnosti OVM v agendě
 3. registrace a správa AIS v ZR
 4.  nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
 5.  žádost o přístup k AISEO
 6. využívání údajů z ROB a AISEO – tzv. změnové sestavy
 7. dotazy na Výpisy údajů z ROB a ROS
 8. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS
 9. dotazy na proces připojování AIS k AISC
 10. dotazy na Výpis o využití údajů z ROB a Záznam o využívání údajů v ROS