PDF Export Vytisknout Poslat emailem

SZR na setkání informatiků v Plzni

Ve dnech 5. - 6. 11. 2015 se zástupci Správy základních registrů zúčastnili každoročního setkání informatiků, které letos proběhlo v prostorách Krajského úřadu v Plzni.

Pravidelné setkání slouží jako platforma pro výměnu odborných informací  mezi zástupci ústředních správních úřadů a informatiky krajů a zástupci Komise pro informatiku Svazu měst a obcí (KISMO).
Setkání zahájil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Zástupci ministerstva vnitra Roman Vrba a Ondřej Menoušek informovali o aktuálních výstupech z Rady vlády pro informační společnost a o technických parametrech zveřejňování smluv v registru smluv na Portálu veřejné správy. Robert Piffl a Petr Kuchař poté přiblížili aktuální situaci v souvislosti s nařízením eIDAS.
Ředitel SZR Michal Pešek pak představil základní parametry projektu MORIS, který bude klíčový i pro implementaci nařízení eIDAS. „Maximálně využijeme existující řešení a nad nimi vytvoříme národní identitní autoritu. MORIS bude v podstatě agendový informační systém, který bude poskytovat řadu nových služeb.“ vysvětlil Michal Pešek.
Petr Loskot z odboru koncepce a rozvoje SZR představil kompozitní služby základních registrů včetně nově připravovaných ztotožňovacích a čtecích kompozitních služeb, které umožní čerpání referenčních i nereferenčních údajů z registru rodných čísel, občanských průkazů a evidence cestovních dokladů.