PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro OVM a správce AIS v souvislosti s hromadnou editací označení adresy úřadu do ROB

 O víkendu 10. až 11. června 2017 proběhne hromadná editace označení adresy úřadu v registru obyvatel (dále jen „ROB“) v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. Jedná se o cca 380 000 záznamů.

(Viz zpráva o Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu.)

Označení adresy úřadu bude součástí adresy místa trvalého pobytu  (atribut „adresaUradu“ v elementu „AdresaPobytu“). V případě, kdy agendový informační systém (dále jen „AIS“) má AIFO zaevidováno k notifikaci změn v ROB, bude o této změně notifikován. V případě, že konzumující AIS nebude mít naimplementovány nové datové typy, které jsou rozšířeny o atribut „adresaUradu“, nerozezná změnu, jelikož tento atribut nebude v odpovědi obsažen. Jakmile AIS dokáže zpracovat atribut „adresaUradu“ bude potřeba zopakovat notifikační proces.

V souvislosti s editací ROB bude pozastaveno zpracování hromadných výpisů údajů z ROB, AISEO pro účely samospráv, tzv. změnových sestav a volebních výpisů a ostatních výpisů z CzP@home  od čtvrtka  8. června 2017 od 18:00 hodin. K opětovnému spuštění zpracování dojde v pondělí 12. června 2017 dopoledne.