PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktualizované kompendium metodiky oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě

V souvislosti se zprovozněním nového AIS RPP působnostního došlo k drobné změně v postupu oznámení o vykonávání  působnosti OVM v agendě. K tomu bylo správcem RPP vydáno aktualizované kompendium dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech :

Registrace orgánu veřejné moci (OVM) pro výkon agendy je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním údajům základních registrů (ZR) či údajům dalších agendových informačních systémů (AIS). Oznámení o vykonávání působnosti Vašeho OVM v agendě je třeba vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu OVM do „rejstříku OVM a soukromoprávních uživatelů údajů“, o čemž jste informování datovou zprávou. 

Jak máte postupovat při vyplňování oznámení o vykonávání působnosti v agendě:

a)    Přihlaste se do RPP AIS působnostního (https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/),

b)    v „Katalogu výkonu agend“ zvolte „Oznámení o vykonávání působnosti v agendě“ a vyberte příslušnou agendu (je ve stavu „Rozpracováno“),

c)    vložte aktuální datum „Platnost výkonu od“ z nabízeného kalendáře (pod tlačítkem „Definice rozsahu platnosti působnosti“),

d)    vyplňte u jednotlivých činnostních rolí „Počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí“ a „Celkový počet fyzických osob podílejících se na výkonu agendy“ (záložka Činnosti pod tlačítkem „Editovat počet úředních osob“) - viz doporučení níže,

e)    pokud chcete k údajům ZR přistupovat vlastním AIS a tuto možnost ohlašovatel agendy povolil (pokud nepovolil, je volba zašedlá), doplňte ještě AIS sloužící k výkonu agendy (na záložce AIS tlačítko Přidat AIS, po zadání čísla AIS vyberte ze seznamu AIS a přiřaďte k činnostem, které AIS podporuje),

f)     odešlete údaje do RPP AIS působnostního (tlačítkem „Odeslat k registraci na MV“). 

Registrace působnosti Vašeho OVM v agendě bude provedena automaticky a bez prodlení, o čemž opět obdržíte datovou zprávu.

Při změně agendy budou automaticky přebrány informace o působnostech Vašeho OVM z předchozí verze agendy. Datové zprávy s informacemi o změnách agendy budou rozesílány pouze těm OVM, kterých se změny agendy dotknou. 

Další záložky nabízené v Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě zatím nevyužívejte, jsou připravované pro agendy, které budou poskytovat údaje na žádost.

Doporučení k vyplnění počtu fyzických osob, které jsou nositeli rolí:

  • Ze zákona máte činnostní roli vykonávat a tuto roli vykonáváte, reálně tak činí 5 osob – ve formuláři vyplňte číslo 5.
  • Ze zákona máte činnostní roli vykonávat, reálně vykonáváte sporadicky nebo vůbec ne  –  vyplňte číslo 1.
  • Činnost máte ze zákona právo vykonávat, ale nevykonáváte, protože např. nemáte obecní policii, nevybíráte poplatky – vyplňte nulu.
  • Činnostní roli nevykonáváte a jste v agendě uvedeni omylem – informujte ohlašovatele, pokud se omyl potvrdí, agenda bude opravena.

 

Úplná metodika oznámení působností OVM v agendě je dostupná zde.

 

správce RPP