PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující řízení o přestupcích

 Správné ohlášení takové agendy má přínos v tom, že orgány veřejné moci (OVM), řešící  v této agendě přestupky, budou mít přístup nejen k veřejně přístupným údajům ROS, RUIAN a RPP, ale i ke čtení všech údajů ROB a ke čtení údaje Fyzická osoba podnikatele z ROS .

Předpokladem je, že alespoň některé OVM, vykonávající tuto agendu, mají v hlavním zákoně stanovenou příslušnost k řízení o přestupcích.

Nezbytné náležitosti ohlášení agendy:

1. Na záložce „Definice“ je třeba do právních předpisů mimo jiné uvést i zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

2. Na záložce „OVM/SPUU“ by měly být uvedené i OVM, které hlavní zákon zmocňuje k řízení o přestupcích.

3. Na záložce „Činnosti“ musí být uvedena alespoň jedna činnost nazvaná např. „Řízení
o přestupcích“, kde v popisu činnosti bude uvedený odkaz na příslušné ustanovení hlavního zákona definujícího řízení o přestupcích. Je možné pro tento účel definovat i více činností
- záleží na právním předpisu.

4. Na záložce „Role“ je třeba v činnosti „Řízení o přestupcích“ přidělit působnost těm OVM, které hlavní zákon zmocňuje k řízení o přestupcích. Pokud je pro řízení o přestupcích definováno vice činností, je třeba přidělit působnosti OVM dle toho, jak stanoví právní předpis.

5. Na záložce „Přístup k agendám“ je nutné vybrat minimálně agendy A101, A102, A103
a A104.

6. Na záložce „Oprávnění k ZR“ je třeba definovat jedno oprávnění na čtení všech údajů agendy A101 - Základní registr - registr obyvatel jen v činnosti „Řízení o přestupcích“ a jen pro ty OVM, které zde mají působnost. Do právních předpisů je nutné uvést ustanovení hlavního zákona umožňující řízení o přestupcích, dále zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky § 109 odst. 1 a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
§ 18 odst. 5. Vedle toho oprávnění mohou být definované další oprávnění k údajům ROB dle dalších ustanovení právních předpisů.

7. Na záložce „Oprávnění k ZR“ je dále nutné definovat jedno oprávnění na čtení všech údajů agendy A102 Základní registr - registr osob jen v činnosti „Řízení o přestupcích“ a jen pro ty OVM, které zde mají působnost. Do právních předpisů je nutné uvést ustanovení hlavního zákona umožňující řízení o přestupcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky § 109 odst. 4 a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 61 odst. 1.

Pokud již máte definované jiné oprávnění na čtení všech údajů ROS (tzn. včetně údaje 102-1-2 Fyzická osoba podnikatele) není třeba toto nové oprávnění definovat. Jen je třeba zkontrolovat, zda je mohou číst i OVM v činnosti „Řízení o přestupcích“.

Vedle toho oprávnění mohou být definované další oprávnění k údajům ROS dle dalších ustanovení právních předpisů.


Následující úprava je již shodná s běžným ohlášením, neboť jde o veřejně přístupné údaje z RUIAN a RPP:

8. Na záložce „Oprávnění k ZR“ je nutné mít definované alespoň jedno oprávnění na čtení všech údajů agendy A103 – Základní registr – registr územní identifikace, ve všech přidělených činnostech a pro všechny OVM, které v nich mají působnost. Do právních předpisů uvést zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 62 odst. 1.

9. Na záložce „Oprávnění k ZR“ je nutné mít definované alespoň jedno oprávnění na čtení vybraných údajů agendy A104 – Základní registr – registr práv a povinností. Jde o všechny údaje objektů „Agenda a výkon agendy“, „OVM a kategorie OVM“ a „SPUU a kategorie SPUU“. Tyto údaje mohou číst všechny OVM ve všech přidělených činnostech, do právních předpisů je třeba uvést zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 51 odst. 8.

 

správce RPP