PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kompendium vyplňování úkonů na žádost do ohlášení agendy

dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 251/2017 Sb.

Doplnění úkonů na žádost (dále jen úkonů) do platné agendy lze provést pouze změnou agendy, k čemuž doporučujeme tento postup:

1.     Přihlaste se do AIS působnostního na https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/.

2.     Katalogu agend vyberte volbu Změna agendy, po rozkliknuti se objeví seznam Vašich agend ve stavu schváleno nebo zpochybněno.

3.     Vyberte agendu, do které budete úkony doplňovat a na dotaz systému Opravdu si přejete vytvořit nové ohlášení (změnu agendy) na základě vybrané agendy? potvrďte ANO.

4.     Nyní se Vám nabídne obrazovka s detailem ohlášení agendy, kde můžete provádět potřebné změny na jednotlivých záložkách v režimu editace (ikona tužky).

5.     Na záložce Úkony rozkliknete tlačítko Přidat úkon a do nabídnutých políček zadejte název úkonu, komentář úkonu, označte subjekt využívající úkon, zda je úkon poskytován elektronicky a dejte uložit. V případě potřeby je možné tyto údaje dodatečně upravovat pomocí tlačítka Editovat hlavní atributy úkonu.

6.     Rozklikněte tlačítko Přidat právní předpis a doplňte ustanovení právního předpisu, které úkon definuje, a dejte uložit.

7.     Rozklikněte tlačítko Přidat poskytovatele úkonu, kde šipkou v políčku Název činnosti rozbalíte přehled všech činností agendy, ze kterých tlačítkem Přidat vyberete ty, ve kterých se úkon poskytuje. Tím budou určené i OVM poskytující úkon, neboť mají v této činnosti přidělenou působnost (viz záložka Role). Pokud zjistíte, že ve vybrané činnosti má působnost i OVM neposkytující úkon, je třeba tuto činnost rozdělit na dvě a přidělit v nich působnost OVM dle toho zda poskytuje/neposkytuje úkon.

8.     Nakonec rozkliknutím tlačítka Editovat místní příslušnost můžete upravit místní příslušnost pro poskytování úkonu. Místní příslušnost, podle které se poskytuje úkon, je možné upravit pro každou kombinaci Subjekt využívající úkon a OVM poskytující úkon.

9.     Rozpracovanou verzi ohlášení můžete uložit a vrátit se k ní po čase, pak ji naleznete v přehledu Vytvoření nového ohlášení agendy.

10.  Nakonec na záložce Definice zaktualizujte datum platnosti agendy a na záložce Činnosti tlačítkem Nastavit datumy dle agendy zaktualizujete najednou i u všech činností.

11.  Výslednou verzi agendy zašlete k registraci MV a tím je Vaše úloha splněna.

12.  Systém zajistí, že nové ohlášení posoudí nejen správci ZR / AIS, ke kterým bude agenda požadovat přístup, ale nově i správce katalogu úkonů, který posoudí, zda je Vaše agenda ohlášena v souladu s Metodikou úkonu na žádost.

13.  Pokud budou stanoviska kladná, správce RPP zaregistruje novou verzi agendy, sdělí Vám informaci o její registraci a těm OVM, kterých se dotkly změny agendy, sdělí i výzvu k oznámení působnosti OVM v agendě.

14.  Pokud bude jedno či více stanovisek nesouhlasných, ohlášení se Vám vrátí k dopracování. Důvody odmítnutí naleznete barevně označené na záložkách Úkony, Oprávnění k ZR nebo Oprávnění k agendám. Doporučujeme udělat si export ohlášení do XLSX (Excelu) či do PDF, abyste měli jistotu, že vidíte úplné zdůvodnění. Po opravě zašlete agendu opět k registraci MV.

 

Pro výše uvedené úpravy využijte Metodiku úkonu na žádost, příp. její přílohy.

 

Kompletní Metodika AIS RPP působnostního a další metodické dokumenty jsou umístěné v sekci Dokunemty RPP.

správce RPP