PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nová verze agendového informačního systému působnostního Registru práv a povinností

Od 1. září 2018 je na produkčním prostředí nasazen nový agendový informační systém působnostní Registru práv a povinností (dále jen AISP RPP). Nová verze zachovává všechny předchozí funkcionality i grafiku uživatelského rozhraní a současně přináší několik změn, které vyplývají ze zákona č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci.

V Katalogu OVM je možné nově vést údaj o Adrese pracoviště orgánu veřejné moci. Bylo upraveno uživatelské rozhraní a doplněny funkce pro práci s adresami pracovišť OVM.

Katalogu agend je možné vést údaje o Úkonu na žádost. Je upraveno uživatelské rozhraní a doplněny funkce pro práci s tímto údajem.

Katalogu výkonu agend je možné vložit údaje o Místě poskytování úkonu na žádost a Převedení výkonu agendy na jiné subjekty. I zde bylo upraveno uživatelské rozhraní a doplněny funkce pro práci s těmito údaji.

Podrobnější návod k práci se shora uvedenými údaji je k dispozici v AISP RPP v nabídce Nápověda.