PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nová verze agendy A104 – Základní registr – registr práv a povinností, platná od 23. 8. 2018

Na základě novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech byla provedena změna agendy A104 - Základní registr - registr práv a povinností. 

Konkrétně byla rozšířena sada veřejně přístupných údajů z RPP o tyto údaje objektu 104-1 – Agenda a výkon agendy:

104-1-11 Výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci

104-1-12 Orgán veřejné moci, který vykonává úkon

104-1-13 Převedení výkonu činnosti na jiný orgán veřejné moci

104-1-14 Převedení výkonu úkonu na jiný orgán veřejné moci a objektu 

104-3 OVM a kategorie OVM:

104-3-13 Adresa pracoviště orgánu veřejné moci.

 

Při změnách agend je třeba využívat již tuto novou verzi A104.

 

Úpravu provedete v následujících krocích:

1.     udělejte si export rozpracované agendy do Excelu či pdf,

2.     na záložce „Přístup k agendám“ nejprve odstraňte agendu A104 a poté ji znovu přidejte (to již bude nová verze),

3.     na záložce „Oprávnění k ZR“ rozklikněte Oprávnění k agendě A104 a klikněte na tlačítko přidat oprávnění, v tomto oprávnění pak klikněte na přidat objekt/subjekt a vyberte objekt 104-1 Agenda a výkon agendy a vyberte ke čtení všechny údaje (zde již budou obsažené i výše zmíněné nové údaje), stejně tak vyberte objekt 104-3 OVM a kategorie OVM a objekt 104-4 SPUU a kategorie SPUU a vyberte ke čtení všechny jejich údaje,

4.     dle exportu rozpracované agendy pak vytvořte čtecí oprávnění k těmto údajům pro příslušné OVM/SPUU a to kliknutím na tlačítka Editovat oprávnění rolí kategorií OVM a Editovat oprávnění rolí OVM,

5.     do každého oprávnění doplňte dle exportu potřebné právní předpisy.

 

Pokud v agendě editujete údaje objektu 104-2 Právo a povinnost, postupujte analogicky.

 

 

24. 8. 2018                                                                                                      Správce RPP