PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změny v AIS RPP Působnostním v souvislosti s automaticky generovaným oprávněním na veřejné údaje v RÚIAN

Za účelem automatického generování oprávnění na údaje základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN, které jsou ze své povahy veřejné a oprávnění na ně má každé OVM, které vykonává agendu, budou k 22.10.2018 provedeny v AIS RPP Působnostním následující změny: 

 U agendy A103 – Základní registr – registr územní identifikace budou údaje poskytované agendou označeny jako „Veřejný údaj“ a bude doplněno ustanovení právního předpisu na veřejné údaje „§ 30 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech“.

 U ostatních agend budou upraveny oprávnění k údajů agendy A103 podle následujících pravidel:

  • pro každou agendu bude proveden výmaz oprávnění (včetně právních předpisů k tomuto oprávnění), které obsahuje pouze čtecí přístup R na některý z údajů A103; 
  • v případě, že oprávnění obsahuje i editační přístup W na některý z údajů A103, budou z oprávnění vymazány pouze údaje se čtecím přístupem R;
  • bude vytvořeno jedno nové oprávnění, které definuje čtecí přístup R všem činnostním rolím čerpající agendy na všechny údaje A103, právní předpisy pro toto oprávnění budou naplněny právními předpisy z A103 pro definici veřejnosti údajů.   

 Po provedení těchto změn bude při každé změně agendy nebo při ohlášení nové agendy automaticky definováno čtecí oprávnění R všem činnostním rolím čerpající agendy na všechny údaje A103 bez nutnosti poskytnutí stanoviska správce RUIAN. V případě editačního oprávnění W bude muset ohlašovatel agendy oprávnění dodefinovat a takto definované oprávnění bude podléhat schválení správcem RUIAN.