PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Reklamace (změna) údajů v ZR

Proces reklamace je obecně řešen ve 3 krocích:

  • Občan nebo organizace doloží chybu orgánu veřejné moci, který s daným údajem pracuje. Tím vznikne oprávněná pochybnost o správnosti evidovaného údaje a OVM uvědomí příslušného editora (dle § 5 odst. 2 ZZR).
  • Editor zpochybněného údaje označí tento údaj jako nesprávný.
  • Editor ověří správnost evidovaného údaje a podle výsledku buď údaj opraví, nebo reklamaci zamítne (dle § 4 odst. 4 ZZR).

Postup reklamace v případě OVM (orgánu veřejné moci):

  • OVM může reklamovat údaj v registru obyvatel či v registru osob prostřednictvím vlastního AIS (agendového informačního systému) a použití služeb E62 -iszrReklamujUdajeROB a E63 - iszrReklamujUdajeROS viz katalog eGON služeb.
  • Další možnost je reklamovat prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office s použitím  formuláře „Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru osob“, respektive „Žádost o změnu údajů v registru obyvatel“. Vzhled i funkcionality formulářů jsou průběžně aktualizovány v souladu s legislativními změnami.

Postup reklamace v případě občana/podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

  • Lze reklamovat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT s použitím  formuláře „Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru osob“, respektive „Žádost o změnu údajů v registru obyvatel“.