PDF Export Vytisknout Poslat emailem

SZR zahájila dnem 17.3.2014 rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2013

Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě, o které jsou údaje vedeny, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za uplynulý kalendářní rok, do datové schránky (podle § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

Obsahem záznamu jsou informace, které orgány veřejné moci se během uplynulého kalendářního roku na danou osobu při své činnosti dotazovaly a z jakého důvodu (podle § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že subjektu údajů (tj. příjemci záznamu o využívání údajů) nebude uvedený důvod využití zřejmý (neví, proč dotyčný orgán veřejné moci pracoval s jeho daty), doporučuje se, aby se obrátil na příslušný orgán veřejné moci, který je uveden ve sloupci "Subjekt (OVM)", s žádostí o poskytnutí této informace.

Podrobné informace k obsahu záznamu naleznete v příručce Jak číst záznam o využívání údajů v ROB v 1.8. Jak číst záznam o využívání údajů v ROB v 1.8. (1,00 MB)