PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úprava chování služeb vnějšího rozhraní ISZR v testovacím prostředí

Od 1.3. 2019 dojde k úpravě fungování testovacího prostředí ve vztahu k volání služeb vnějšího rozhraní ISZR. 

Pokud agendový informační systém (dále jen „AIS“) specifikuje ve volání požadavek na referenční údaje (SeznamUdaju), na které orgán veřejné moci (dále jen „OVM“) pro danou agendu a činností roli nemá oprávnění, je výsledkem volání stav VAROVANI. Ze základních registrů budou vydána data pouze v rozsahu referenčních údajů specifikovaných na vstupu, na které má žadatel oprávnění dle ohlášené agendy a činnostní role v registru práv a povinností (dále jen „RPP“). V detailní informaci (VysledekDetail) bude uveden seznam údajů, na které OVM pro danou agendu a činnostní roli nemá oprávnění, podobně jako v případě standardního chování. Pokud nebude mít žadatel oprávnění na žádný z jím uvedených požadovaných referenčních údajů, skončí volání stavem CHYBA a data ze ZR nebudou vydána.

  • AIS, které mají vše nastaveno v pořádku (uvedou údaje, na které OVM má pro danou agendu a činnostní roli oprávnění v RPP), nemá funkcionalita vliv. Stav volání: OK
  • AIS, které do seznamu položek neuvedou seznam údajů, budou vloženy automaticky všechny referenční údaje, na které má OVM pro danou agendu a činnostní roli oprávnění dle RPP. Stav volání: OK
  • AIS, které do seznamu údajů vloží údaj, na který nemají OVM pro danou agendu a činnostní roli oprávnění, údaj bude vyškrtnut a v odpovědi se vrátí pouze referenční údaje, na které oprávnění je. Stav voláni: VAROVANI.
  • AIS, které do seznamu údajů vloží údaje a ani na jeden z nich nebude mít OVM pro danou agendu a činnostní roli oprávnění v RPP, resp. při neuvedení seznamu položek nelze vložit automaticky žádný referenční údaj, na který má OVM pro danou agendu a činnostní roli oprávnění dle RPP, v odpovědi se nevrátí žádné údaje. Stav voláni: CHYBA.