PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt RAZR

logo IROP a MMR_1.png

Název projektu: Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993

Datum realizace: 1. 1. 2016 – 30. 9. 2018

Datum spuštění pro OVM: 15. 10. 2018

Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 4.

Projekt podpořený prostředky z Evropské unie je zaměřený na vybudování nového informačního systému registrační autority základních registrů (RAZR), který zajistí automatizovaný proces vyřízení žádostí o přístup k základním registrům a k aplikační sběrnici eGon Service Bus (eGSB). Výhodou zavedení nového systému bude zejména úspora času na straně žadatele a zvýšení komfortu na straně zúčastněných subjektů oproti aplikaci registračního a certifikačního systému (RACS)využívané v současnosti.

Zjednodušení bude dosaženo prostřednictvím automatizace procesu vyřízení žádosti o přístup k základním registrům a k eGSB. Vytvořením samoobslužného portálu pro vzdálenou správu žádostí subjektů o přístup k základním registrům a k eGSB dojde k odstranění většiny rutinní administrativní práce na straně Správy základních registrů. Úplné elektronické podání žádosti o přístup bude zajištěno v českém i anglickém jazyce a okruh subjektů, které mohou žádat, bude rozšířen i na další subjekty.

Tisková zpráva: Správa základních registrů spustila aplikaci pro příjem žádostí o připojení k základním registrům